Selamat Datang

Friday, 2 November 2012

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

(  rajin      berlindung      makanan       mengejek       hutan       berkawan      terperangkap

   terjatuh      ajak      lebat  )
   

  Sang Semut dan Sang Labah-Labah

Di dalam (1)___________, tinggal Sang Semut dan Sang Labah-labah. Sang Semut dan Sang Labah-labah (2)________baik. Sang Semut (3)__________, tetapi Sang-labah sangat malas. Sang Labah-labah selalu (4)________Sang Semut yang bekerja keras untuk mencari (5)___________. Sang Labah-labah hanya menunggu mangsa yang (6)__________pada sarangnya. Pada suatu hari, hujan turun dengan
 (7)_________. Sang Semut segera masuk ke dalam lubangnya. Sang Semut memanggil Sang Labah-labah untuk (8)____________. Sang labah-labah dengan sombong menolak (9)_____________Sang Semut. Apabila dituip angin, sarangnya musnah dan Sang Labah-labah(10) ____________ke dalam sungai. Akhirnya, Sang Labah-labah pun mati. 

Jawapan
1. hutan                2.  berkawan    3.  rajin              4.    mengejek    5.   makanan
6. terperangkap    7.    lebat          8.   berlindung    9.    ajak          10. terjatuh

No comments:

Post a Comment