Selamat Datang

Sunday, 11 November 2012

Karangan : Gariskan jawapan yang betul.

 Nama saya Ai Lee.  Saya (1) ( bersekolah, bermain) di SJK Chung Hua Batu 41/2, Kuching.  Saya (2) (berkerja, belajar) dalam Tahun Dua Putih. 
Guru (3)( darjah, rumah) saya Cikgu Tan.  Beliau guru yang (4)( baik hati, iri hati).  Beliau sangat(5) ( dipatuhi, dihormati) murid-muridnya.
Cikgu Tan juga guru yang (6) (tegas, benci) dalam menjalankan tugasnya.  Cikgu Tan mengajar mata pelajaran Bahasa Cina.  Beliau sentiasa bersikap (7) ( sabar, tenang) semasa mengajar.  Jika kami tidak (8) (faham, tahan), Cikgu Tan akan menerangkan beberapa kali sehingga kami faham.
Kami (9) ( sayang, pilih) akan Cikgu Tan.  Kami berharap Cikgu Tan akan sentiasa (10) ( sihat, sakit) dan gembira.

Jawapan:  (1)  bersekolah  (2)  belajar         (3)    darjah
                (4)  baik hati      (5)  dihormati     (6)  tegas 
                (7)  sabar          (8)  faham           (9)  sayang     (10)  sihat 
 

No comments:

Post a Comment