Selamat Datang

Sunday, 4 November 2012

Latihan Penulisan Bahagian C

Baca petikan di bawah dengan teliti.

Shankar tinggal di Kampung Batu Lapan yang 
mempunyai penduduk berbilang bangsa. Kampung
Shankar tiada pencemaran. Semua penduduk kampung
bersama-sama mnjaga kebersihan kampung. Mereka
akan membersihkan taman permainan, balai raya dan 
sebagainya. Pokok-pokok bunga yang cantik juga ditanam 
di sekeliling kampung. Jika ada sebarang masalah, semua
penduduk akan bersama-sama menyelesaikannya.

Perenggan di bawah mengandungi lima nilai murni yang kamu dapati daripada petikan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberi. 

Bersih dan indah      Bergotong-royong     bersatu padu

aman dan harmoni     bantu-membantu


     Nilai murni yang dapat saya peroleh daripada petikan ialah semangat                           penduduk kampung yang berbilang bangsa. Mereka juga  bertanggungjawab menjaga kebersihan seperti                          membersihkan balai raya. Kawasan kampung menjadi                         kerana penduduk  mempunyai sikap                     demi keamanan kampung mereka.



No comments:

Post a Comment